Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

UCHWAŁA ZARZĄDU TPL NR. 1/ 2012

2012-01-20

 

                        UCHWAŁA  ZARZĄDU   TPL  NR. 1/ 2012.

                                    Z DNIA 20. 01. 2012R.

       w sprawie powołania Społecznego Komitetu Obchodów 50-cio

      lecia  TPL.

 

                                                      & 1.

                 Zarząd TPL  powołuje Społeczny Komitet Obchodów 50-cio lecia TPL,

składający się z 10-ciu członków.

                                                      & 2.

                  Listę członków Komitetu stanowi  załącznik nr. 1 do Uchwały.

                                                       & 3.

                  Komitet wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Przewodniczącego, który kieruje jego pracami.

                                                        & 4

                   Komitet Obchodów zaprosi do członkowstwa w Komitecie Honorowego Przewodniczącego Obchodów 50-cio lecia, który może być wybrany z poza członków TPL.

                                                         & 5.

                    Do zadań Komitetu należy całokształt działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Obchodów 50- cio lecia TPL, a w szczególności :

       1. Opracowanie i uzgodnienie z Zarządem TPL harmonogramu Obchodów 50-lecia TPL.

       2. Przeprowadzenie akcji zbierania pamiątek i dokumentów TPL.

       3. Zorganizowanie uroczystej Mszy Świętej.

       4.Zorganizowanie wystawy w domu Golonki poświęconej historii TPL.

       5. Opracowanie i wydanie okolicznościowego , specjalnego wydania Kuriera

       6. Przygotowanie specjalnej publikacji o historii TPL.

       7. Przygotowanie tekstów o 50-cio leciu TPL dla mediów i strony Internetu.

       8. Upamiętnienie założyciela TPL , profesora Antoniego Krajewskiego.

       9. Zorganizowanie  specjalnego pikniku na Górze Zamkowej.

     10. Zorganizowanie innych imprez towarzyszących, jak wyświetlanie filmów z

          Działalności Towarzystwa, włączenie do imprez  Skaldów i zespołów

         Muzycznych, itp.

      11. Zbieranie i gromadzenie środków finansowych na pokrycie wydatków

            Związanych z obchodami 50-cio lecia .

                                                                & 6.

                      Komitet przekaże Zarządowi  TPL do 30-go marca 2012r. szczegółowy program działania i harmonogram Obchodów 50-cio lecia TPL.

 

                                    

                                           

       

                                               

 

                                         

TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l