Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Uwaga konkurs !!!

2012-05-04

 

Regulamin konkursu na temat TPL-u

  cele:

 - zebranie nieznanych dziś materiałów (pamiątek           
   materialnych i niematerialnych) i ciekawostek    
   związanych z dziejami TPL-u i jego działaczy (np.
   Antoniego Krajewskiego, Barbary Gąsiorskiej,Eu-   
   genii Rudnickiej,Józefa Grabysza,Antoniego Dokupi-
   la, Andrzeja Mleczki,Kazimierza Wiśniaka,Eugeniu-
   sza Halperna, Józefa Jagosza, Heleny Krajewskiej,
   Jerzego Merunowicza,Stanisławy Zawiszanki i innych),
   dodatkowym celem jest rozpropagowanie roli i historii
   stowarzyszenia w minionych 50-ciu latach w Lanckoro-
   nie i dla Lanckorony;

        uczestnicy :

  -skierowany jest on głównie do młodzieży gimnazjalno-
    licealnej ale zachęcamy również  dorosłych;
   

        teren rekrutacji :

   - głównie gmina Lanckorona,
   - mile widziane osoby z zewnątrz;

       tematyka prac :

   - prace na temat historii TPL-u i jego działaczy;

        forma prac i materiałów:

    - albumy,
    - prezentacje multimedialne,
    - wspomnienia,
    - listy,
    - zdjęcia,
    - anegdoty,
         itp.
           
        miejsce składania prac :

     - Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie    

        kryteria oceny:

     - zaprezentowanie nowych (nieznanych i  nieopisa –
       nych dotychczas) materiałów i informacji ,
     - atrakcyjność narracji,
     - walory wizualno-estetyczne,
     - liczba zaprezentowanych  materiałów;

           terminarz :

       do 4 V – ogłoszenie konkursu w internecie czy na
                     plakatach,
       do 15 VI – składanie prac i materiałów,
       do 17 VI  - ocena prac i materiałów,
       18 VI (pn) – ogłoszenie wyników,
            IX        - wręczenie nagród i dyplomów pamiątko-
                          wych;
               
          
         
              
       kontakt : tel.510 271 535, e -mail - lenikz@poczta.fm                                Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l