Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Rajd Szlakami Konfederatów Barskich "Na tropach historii"

2021-06-05

 

Szanowni Rajdowicze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią  w sobotę 05 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Lanckorona odbędzie się czternasta edycja Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich "Na tropach historii".
Rajd jest imprezą cykliczną organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony i realizuje idee patriotyzmu, krzewi wiedzę historyczną oraz daje możliwość aktywnej rekreacji.

W tym roku formuła rajdu została znacznie uproszczona ze względu na ograniczenia epidemiczne. Na starcie uczestnicy otrzymują mapkę i paszport  rajdowy. Samodzielnie wyruszają na trasy rozwiązując kolejne zadania. Docierają na metę, gdzie po poczęstunku i krótkim odpoczynku udają się do domu. Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia  epidemiczne nie możemy wszyscy w jednym czasie pojawić się na mecie.Serdecznie zapraszamy niezależnie od pogody i mamy nadzieję, że czas spędzony w otoczeniu zabytków i pięknej przyrody da Państwu wiele radości. DO ZOBACZENIA NA STARCIE!!!
START- Rynek w Lanckoronie
META- Chillout ul.Targowa 19 w Lanckoronie

Informacje o rajdzie znajdą Państwo na profilu tpl
lub pod telefonami: + 48 608 071 711, 664905478

REGULAMIN RAJDU

 

I Cele Rajdu

1 Popularyzacja walorów historycznych, krajobrazowych i architektonicznych gminy Lanckorona.

2  Promowanie aktywnego spędzania czasu.

3 Integracja społeczności lokalnej i turystów.

4 Rozwijanie turystyki pieszej

 

II Organizator.

1 Organizatorem Rajdu jest  Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony.

2 Funkcję Komandorów Rajdu pełnią: Anna Leszczyńska tel.608071711,

 Andrzej Pawlus tel.664905478

 

III Termin Rajdu.

 5 czerwca (sobota) 2021 r.  start godz. 9.00-10.30

 

IV Trasy Rajdu.

 

1 Spacer historyczny. Trasa rodzinna ok. 7 km.

Trasa przeznaczona dla lubiących spacerować. Odwiedzamy Muzeum z Izbą Konfederatów, uliczki wokół rynku, Cmentarz Lanckoroński, Zagrodę Ławeczki, Kaplicę Konfederatów Barskich, kościół, stare lanckorońskie wille oraz Górę Zamkową.

2 Spacer historyczny. Trasa turystyczna ok. 15 km.

To trasa dla bardziej zaawansowanych, wymagająca orientacji w terenie, przebiegająca częściowo w terenie leśnym. Trasa obejmuje: rynek, Muzeum z Izbą Konfederatów, Kaplicę Sapiechy i Orzeszki, Krzyż na Dziale Paleckim, Kamieniołom, Kapliczkę w Lesie Groby, Dwór w Jastrzębi, Kaplicę Konfederatów Barskich, Zagrodę Ławeczki, Cmentarz Lanckoroński, Górę Zamkową.

 

V Ogólne warunki uczestnictwa.

1. Ze względów epidemicznych, aby uniknąć gromadzenia się osób, rozpoczęcie Rajdu odbywać się będzie od godz. 9.00 do 10.30. Startujemy  z Rynku w Lanckoronie.

Meta Rajdu ? Chilloud  Lanckorona ul. Targowa 19

2. Rajd ma charakter imprezy turystycznej o ograniczonej liczbie uczestników.

3. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Uczestnicy Rajdu mogą być zorganizowani w grupy do 10 osób.

5. Na czele grupy stoi opiekun- ochotnik wyłoniony spośród dorosłych uczestników Rajdu.

6. Zadaniem opiekuna jest przypominanie uczestnikom o konieczności przestrzegania przepisów regulaminu Rajdu i obowiązujących rygorów sanitarnych.

 7. Uczestnictwo w Rajdzie jest dobrowolne, warunkiem jest wpłacenie 5 zł. Uczestnik otrzymuje znaczek rajdowy, mapę z zaznaczeniem trasy, paszport rajdowy, poczęstunek na mecie.

8. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Rajdzie. (Załącznik nr .....)

9. Podczas Rajdu należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Komandora Rajdu oraz opiekunów grup.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z przepisów sanitarnych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za nie przestrzeganie Regulaminu.

13. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatorów.

14.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komandora Rajdu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w przypadku trudnych warunków atmosferycznych ,a także bez podania przyczyny.


 

Załącznik nr 1.

 

ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W RAJDZIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Imię i nazwisko dziecka...........................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna .........................................................................

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w XIV Rajdzie Szlakami Konfederatów Barskich, który odbędzie się w Lanckoronie w dniu 5 czerwca 2021 r. organizowanego przez  Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem XIV Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich organizowanym przez TPL i przyjmuję jego zapisy do wiadomości i stosowania.

 

                                                                                         Data i podpis ............................................

 

-->
-->
-->
-->
-->
Powrót do listy aktualności
TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l