Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

XII Rajd Szlakami Konfederatów Barskich

2018-05-26

 Szanowni Państwo, w sobotę 26 maja 2018 roku na terenie gminy Lanckorona odbędzie się dwunasta edycja Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich ?Na tropach historii?Rajd jest imprezą cykliczną organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony i realizuje idee patriotyzmu, krzewi wiedzę historyczną oraz daje możliwość aktywnej rekreacji.

Pomyślany jest jako rodzaj gry terenowej.

Uczestnicy pokonując trasy docierają do poszczególnych (oznakowanych) punktów kontrolnych, gdzie biorą udział w zabawach i konkursach zdobywając punkty. Rajd kończy się pod Ruinami Zamku w Lanckoronie ( w razie brzydkiej pogody rajd zakończymy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie ), gdzie organizatorzy wzorem lat ubiegłych przygotowali ognisko oraz wiele niespodzianek i nagród dla uczestników. 
Informacje o rajdzie znajdą Państwo poniżej, lub pod telefonami: 608071711, 664905478,

33 8763567.

Potwierdzenia uczestnictwa ( szczególnie grup szkolnych, gdyż umożliwi to organizatorom przygotowanie dyplomów dla szkół za uczestnictwo w rajdzie) prosimy przesyłać na skrzynkę e-mail: kontakttpl@gmail.com
Karty uczestnictwa
można wydrukować ze strony internetowej lub pobrać w punkcie startowym pod Muzeum w Lanckoronie.Poniżej przedstawiamy ogólną informację o Rajdzie.

Opłata rajdowa wynosi 5 złotych dla każdego uczestnika niezależnie od wieku.
Na starcie uczestnik otrzymuje plakietkę rajdową, paszport rajdowy, mapkę trasy oraz posiłek na mecie.

TRASY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Punkt startowy - Rynek Lanckoroński ( wyruszamy spod Muzeum).
Można ustalić z organizatorami inny punkt startowy dogodny dla danej grupy.

Zapisy i wyjście na trasy w godzinach: 9.00- 10,30
Odbiór mapek, znaczków rajdowych i kart uczestnictwa oraz propozycje tras.

Rodzaje tras:
1. Spacer historyczny Trasa Rodzinna krótka ok.2 km
Jest to trasa bardzo łatwa przeznaczona dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób starszych. Poruszamy się tylko utwardzonymi drogami w terenie zabudowanym. Odwiedzimy Muzeum z Izbą Konfederatów, uliczki wokół Rynku, Kościół, stare lanckorońskie wille oraz ruiny zamku na Górze Zamkowej.

2. Spacer historyczny Trasa Rodzinna ok. 7 km
To również trasa łatwa dla wszystkich, którzy lubią spacerować. Odwiedzimy Muzeum z Izbą Konfederatów, uliczki wokół Rynku, Cmentarz Lanckoroński,? Zagrodę Ławeczki?, Kaplicę Konfederatów Barskich, Kościół, stare lanckorońskie wille oraz  Górę Zamkową.

3. Spacer historyczny trasa Turystyczna ok. 15 km
Ta trasa jest dla nieco bardziej zaawansowanych, wymaga orientacji w terenie. Częściowo przebiega w terenie leśnym, ale cała trasa jest oznakowana. Zważywszy na porę roku mile widziane jest wygodne, nieprzemakalne obuwie ( najlepiej trapery). Na trasie tej zaliczymy: Rynek Lanckoroński ,Muzeum z Izbą Konfederatów, Kaplicę Sapiehy i Orzeszki, Krzyż na Dziale Paleckim, Kamieniołom, Kapliczkę w Lesie Groby, Dwór w Jastrzębi, Kaplicę Konfederatów Barskich, Zagrodę Ławeczki, Cmentarz Lanckoroński, Górę Zamkową.Zakończenie rajdu nastąpi na polanie pod Ruinami Zamku w Lanckoronie.

W razie deszczowej pogody rajd zakończymy pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie.


Zejście z tras i meldunek na mecie rajdu od godziny 14:00
( nie wcześniej !!!)
Ogłoszenie wyników około godz. 16,00, poczęstunek, nagrody, gry i zabawy.
Zakończenie rajdu około godz. 18:00


Regulamin rajdu:

1. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby z różnych grup wiekowych o stanie zdrowia pozwalającym na przebycie wybranej trasy.
2. Udział osoby niepełnoletniej tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy zgłaszają się do punktu startowego w celu wybrania trasy i pobrania materiałów rajdowych.
4. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie na trasie i swoje bezpieczeństwo.
5. Szkody spowodowane z winy uczestników pokrywają oni sami.
6. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni bezwzględnie wykonywać polecenia organizatorów w trakcie rajdu.
7. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów uczestnicy odpowiadają osobiście.
8. Za ewentualne wypadki na trasach organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności.
9. W razie upałów obowiązkowe jest nakrycie głowy.
Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie regulaminu rajdu. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu. W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt z kierownictwem rajdu Tel.608071711, 664905478. Z uwagi na bezpieczeństwo i porządek osoby rezygnujące z uczestnictwa w rajdzie powinny informować
organizatorów telefonicznie.

 DO POBRANIA  -->  Karta uczestnictwa 


JEŚLI  OSOBA NIEPEŁNOLETNIA  CHCE  INDYWIDUALNIE UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE BEZ OPIEKUNA MUSI PRZEDŁOŻYĆ NA STARCIE ZGODĘ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW


My niżej podpisani:

................................................................................................................................

(imię, nazwisko matki, ojca, ew. prawnych opiekunów)


wyrażamy zgodę na udział naszej córki/naszego syna:


.............................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w pieszym Rajdzie Szlakiem Konfederatów Barskich ?Na tropach historii?, który odbędzie się w dniu    26 maja 2018 r. w godzinach 9.00 - 18:00 na terenie gminy Lanckorona i stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w wyżej wymienionej imprezie.  W razie konieczności wyrażam zgodę na leczenie szpitalne.

W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny: .........................................................................

(numer telefonu kontaktowego)


........................................................................................................

(miejscowość i data) (podpis matki/ojca/prawnego opiekuna)


TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l