Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

I SESJA NAUKOWA MŁODZIEŻY ?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA?

2019-10-03

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LANCKORONY


organizuje


I SESJĘ NAUKOWĄ MŁODZIEŻY

?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA?
W sesji mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół z rejonu Lanckorony. Udział polega na przygotowaniu referatu, wywiadu lub prezentacji multimedialnej przez jedną osobę lub zespół i jego wygłoszenie.


Preferowane tematy:


- najważniejsze wydarzenia w historii miasta i okolicznych wsi,

- sylwetki i osiągnięcia ludzi zasłużonych dla Lanckorony i okolicy,

- ginące zawody.


Sesja odbędzie się 5 listopada (wtorek) 2019 r.(dokładny termin zostanie podany później) w Gminnej Bibliotece w Lanckoronie w Izbie Kazimierza Wiśniaka.

Przygotowane materiały winne być przekazane Towarzystwu Przyjaciół Lanckorony. Udział w sesji jest jednoznaczny z przyznaniem prawa organizatorom do publikacji w całości jak i fragmentach.

Zgłoszenia prosimy składać na Karcie Zgłoszenia i wysłać na adres: Rynek 23, 34-143 Lanckorona lub drogą e-meilową (kontakttpl@gmail.com).

. Karty zgłoszeń można również wkładać do skrzynki umieszczonej w aptece przy ul. Krakowska 10 do dnia 25 października 2019r.Zapraszamy do udziału!
REGULAMIN 


Regulamin uczestnictwa.

Cele:

- przybliżenie dzieciom i młodzieży zwyczajów i historii Lanckorony i okolic,

- utrwalenie pamięci o osobach, które tę historię tworzyły,

Zasady uczestnictwa:

-udział w sesji w formie wygłoszenia referatu, odtworzenia wywiadu, wspomnień, w formie prezentacji multimedialnej,

- czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10 min.,

-praca ucznia winna być przygotowana pod kierunkiem opiekuna, który bierze odpowiedzialność za poprawność merytoryczną, co potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie zgłoszenia,

- termin sesji ? listopad 2019 r.,

- miejsce sesji ? Izba Kazimierza Wiśniaka w Bibliotece Gminnej w Lanckoronie,

- Karty zgłoszeń należy składać na adres TPL oraz w skrzynce w aptece ( ul. Krakowska 10,Lanckorona) lub drogą e-meilową (kontakttpl@gmail.com) do 25 października b.r.,

- udział w sesji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację opracowań oraz nazwisk uczestników i opiekunów,

- uczestnicy proszeni są o złożenie egzemplarza wystąpienia (w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym) do organizatorów sesji.
TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l